Slovníček

Agnus Dei – Beránku Boží
Ambon – místo, odkud se čte a evangelium evangelium
Aspergil – kropáč
Ceroferář – ten, kdo má svíčku
Credo in unum Deum – Věřím v jednoho Boha
Gloria in excelsis Deo – Sláva na výsostech Bohu
Korporál – bílá čtvercová rouška skládaná na 9 částí, která se dává pod kalich
Kyrie eleison – Pane smiluj se
Lavabo – úzká bílá rouška, která se používá pro umývání rukou.
Lekcionář – knížka, ze které se čte čtení a evangelium
Lumen Christi – světlo Kristovo
Navikulář – ten, kdo má loďku při okuřování
Pala – tvrdá čtvercová destička, která se dává na kalich
Pater noster – Otče náš
Presbytář – místo, kde jsou ministranti spolu s otcem a jáhnem
Purifikace – číštění liturgických nádob po příjmání
Purifikatorium – úzká bílá rouška, která je na kalichu
Sanktus – svatý
Sedes — sedátko kněze
Turiferář – ten, kdo drží kadidelnici
Velum – kalichové – barevná rouška, která bývá na kalichu
Velum – úzký, velmi dlouhý, zlatý a vyšívaný pás látky, který má kněz při žehnání při adoracích

Comments are closed.