Diecézní pouť na Vranov

Diecézní pouť ministrantů na Vranov u Brna se koná každé 3 roky.

Pouť začíná putováním ze sedmi kostelů v okolí Vranova. Ministranti putují po jednotlivých děkanátech. Po krátkém úvodu vycházejí ministranti na cca 7 – 8 kilometrů dlouhou trasu.  V průběhu cesty ministranti plní různé soutěže na téma pouti.

Po příchodu na Vranov je v Duchovním centru připravené občerstvení – párek, chleba, čaj, šťáva. Po občerstvení v mezičase do mše svaté čeká ministranty sportovní vyžití – fotbal, případně i lanové a jiné aktivity. Předprogram v kostele Narození Panny Marie začne ve 14, 30 nejprve přivítáním místním farářem, pak následuje vyhodnocení soutěže a další důležité informace.

Pouť vyvrcholí slavením mše svaté v 15, 00 v kostele narození Panny Marie.

bližší informace připravujeme

Vranov

Comments are closed.