Kurz vedoucích ministrantů

Kurz vedoucích ministrantů 2017 – 18

Tři navazující víkendy na faře v Drásově určeny pro ty, kteří vedou ministranty ve farnostech. Věková hranice účastníků 14 – 25 let.
Začátek víkendu je vždy v pátek v 18:30.
S sebou si nezapomeňte spacák a karimatku.

Termíny víkendů:
24. – 26. 11. 2017
2. – 4. 3. 2018
6. – 8. 4. 2018

1. Víkend: – 24. – 26. listopadu 2017

  • Hlavní téma – sebepoznání, sebepřijetí, osobnost vedoucího jako předpoklad pro vedení druhých
  • Duchovní život – co je to duchovní život, jak ho prožívat
  • Liturgika – co je to liturgie, základy liturgického slavení

2. Víkend: – 2. – 4. března 2018

  • Hlavní téma – základy liturgie, liturgie jako tajemství, tajemství Kristova vykupitelského díla v liturgii
  • Duchovní život – modlitba, Písmo svaté
  • Liturgika – liturgické knihy, nádoby, oblečení, liturgické symboly, postoje,gesta

3. Víkend: – 6. – 8. dubna 2018

  • Hlavní téma – vedení skupin ministrantů, teorie a praxe her, přípravy na ministrantské schůzky, náplň ministrantských schůzek
  • Duchovní život – využití kurzu v praxi

Přihlašování:
Přihlašujte se prosím na mail ministrant@centrum.cz

Vede: R.D. Václav Knotek a bohoslovci brněnské diecéze

Comments are closed.