Kurz vedoucích ministrantů

Kurz vedoucích ministrantů 2016 – 17

Čtyři navazující víkendy na faře v Rudíkově určeny pro ty, kteří vedou ministranty ve farnostech. Věková hranice účastníků 14 – 25 let.
Začátek víkendu je vždy v pátek v 18:00.

Termíny víkendů:
21. – 23. 10. 2016
11. – 13. 11. 2016
3. – 5. 2. 2017
10. – 12. 3. 2017

1. Víkend: – 21. – 23. října 2016

 • Hlavní téma – sebepoznání, sebepřijetí, osobnost vedoucího jako předpoklad pro vedení druhých
 • Duchovní život – co je to duchovní život, jak ho prožívat
 • Liturgika – co je to liturgie, základy liturgického slavení
 • Mše svatá – úvodní obřady

2. Víkend: – 11. – 13. listopadu 2016

 • Hlavní téma – vedení skupin ministrantů
 • Liturgika – zapojení do mše svaté – odpovědi lidu
 • Mše svatá – bohoslužba slova

3. Víkend: – 3. – 5. února 2017

 • Hlavní téma – základy liturgie, liturgie jako tajemství, tajemství Kristova vykupitelského díla v liturgii
 • Duchovní život – modlitba, Písmo svaté
 • Liturgika – liturgické knihy, nádoby, oblečení, liturgické symboly, postoje,gesta
 • Mše svatá – bohoslužba oběti

4. Víkend: – 10. – 12. března 2017

 • Hlavní téma – teorie a praxe her, přípravy na ministrantské schůzky, náplň ministrantských schůzek
 • Duchovní život – využití kurzu v praxi
 • Mše svatá – závěrečné obřady mše svaté

Přihlašování:
Přihlašujte se prosím na mail ministrant@centrum.cz

Vede: R.D. Václav Knotek a bohoslovci brněnské diecéze

Comments are closed.