Kurz vedoucích ministrantů

Kurz vedoucích ministrantů 2018 – 19

Čtyři navazující víkendy na faře v Kuřimi určeny pro ty, kteří vedou ministranty ve farnostech (nebo se na tuto službu připravují). Věková hranice účastníků 14 – 25 let.
Začátek víkendu je vždy v pátek v 18:30.
S sebou si nezapomeňte spacák a karimatku.
Je velmi doporučená účast na všech víkendech.

Termíny víkendů:
12. – 14. 10. 2018
30. 11. – 2. 12. 2018
8. – 10. 3. 2019
5. – 7. 4. 2019

1. Víkend: – 12. – 14. října 2018

  • Hlavní téma – sebepoznání, sebepřijetí, osobnost vedoucího jako předpoklad pro vedení druhých
  • Duchovní život – co je to duchovní život, jak ho prožívat
  • Liturgika – co je to liturgie, základy liturgického slavení

2. Víkend: – 30. listopadu – 2. prosince 2018

  • Hlavní téma – vedení skupin ministrantů
  • Liturgika – zapojení do mše svaté

3. Víkend: – 8. – 10. března 2019

  • Hlavní téma – základy liturgie, liturgie jako tajemství, tajemství Kristova vykupitelského díla v liturgii
  • Duchovní život – modlitba, Písmo svaté
  • Liturgika – liturgické knihy, nádoby, oblečení, liturgické symboly, postoje,gesta

4. Víkend: – 5. – 7. dubna 2019

  • Hlavní téma – teorie a praxe her, přípravy na ministrantské schůzky, náplň ministrantských schůzek
  • Duchovní život – využití kurzu v praxi

Přihlašování:
Přihlašujte se prosím na mail ministrant@centrum.cz
Další informace naleznete na našem facebooku.

Vede: R.D. Václav Knotek a bohoslovci brněnské diecéze

Comments are closed.