Proběhla Ministrantská pouť 2018

V sobotu 5. května se opět po třech letech sešli ministranti brněnské diecéze, aby společně putovali na Vranov. Letos se akce účastnilo přibližně 500 ministrantů, kteří po děkanátech putovali z různých míst do kostela narození Panny Marie.

Celý den se nesl v naší národní svatováclavské tradici, protože postava svatého Václava byla tématem celé pouti. Při mši svaté nám otec biskup Vojtěch připomněl, že my ministranti jsme rytíři Krista, a že rytířství není jen o udatnosti a bojovnosti, ale i o statečnosti, zbožnosti a čestnosti.

Fotogalerie na webu Člověk a Víra

Bookmark the permalink.

Comments are closed.