Druhý víkend druhého ročníku rozhodně nebyl druhořadý

O víkendu 3. – 5. března proběhl druhý víkend letošního běhu Kurzu vedoucích ministrantů. Tentokrát se konal v luxusním zázemí fary v Kuřimi. Hlavním tématem byla liturgie jako tajemství a vrchol ministrantské služby. Snažili jsme se uchopit neuchopitelné a ozřejmit neozřejmitelné. I přes náročnost tématu si myslím, že si každý odnesl podnětné myšlenky a obohacení do každodenního života. Nu a za měsíc se uvidíme na posledním letošním víkendu, který bude věnován náplni ministrantských schůzek.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.