Nový ministrantský web!

Drazí ministranti,
vítáme Vás na právě postupně vznikajícím webu pro ministranty Brněnské diecéze. Na těchto stránkách se budou objevovat pozvánky na různé akce a také materiály pro ministranty i jejich vedoucí. Omluvte prosím prozatímní neúplnost stránek.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.