Jak ukotvit svůj život v Bohu? – víkend 19+

„Je to nyní malý okamžik, co se nám dostalo smilování Hospodina, našeho Boha, který nám zachoval hrstku těch, kdo vyvázli, a dal nám zakotvit na svém svatém místě. Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily, dal nám pookřát v našem otroctví.“ (Ezd 9, 8)

„Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.“ (1P 5, 8-9)

„Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích.“ (Ef 2, 14-17.)

„Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom Duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium.“ (F 2, 27)


Zakotvit svůj život v Bohu… 🤔 O tom se snadno mluví, ale hůř se to udělá! 🙈
Společně se o to však pokusíme na víkendu 19+. ⚓️ 🕊

Můžeš se těšit na zajímavé přednášky, diskuzi, rozmanité druhy modlitby a samozřejmě nebudou chybět ani hry. 😁

Hosty budou P. Josef Matras, vikář litomyšlského vikariátu, a P. Tomáš Kábele. 😎

Neváhej a přijeď se pokusit ZAKOTVIT sebe hlouběji v Bohu a zažít společenství s Ním i s lidmi. 😍 🙏🏻 ✝️

Přihlašování ZDE🙌🏻

Moc se na Tebe těšíme!
Tým DCŽM Mamre ♥️ 🐑 ♥️ 🐑

Comments are closed.