Zveme jakékoli samostatné či farní společenství mladých k nám na centrum!

Můžete prožít jedinečný víkendový teambuilding a čas s Bohem, nechat se inspirovat, prohloubit vztahy a načerpat.

Obvykle vás neminou: aktivity na prohloubení vztahů, samotné vztahy a zábava, jídlo, zábavné i náročné hry, odpočinek, katecheze, svědectví, modlitba, chvály a slavení mše svaté ve vašem společenství.

Jednotliví členové týmu vás mohou obohatit svými zkušenostmi s životem ve společenství, malém, větším či fakt velkém, či ve společenství zaměřeném na modlitbu. Současně život týmu je život v úzkém společenství a život na centru je život v křesťanském společenství, zakoušíme to s účastníky na každém víkendu.

Pokud prožíváte ve společenství krizi ve vzájemných vztazích, krizi v duchovním směřování, nevíte co dál ve vztahu s Bohem nebo v nějaké službě, pokud jste úplně na začátku a máte touhu se setkávat, nebo prostě chcete prožít něco hezkého, tomu všemu se zde na centru můžeme věnovat.

Pokud si chcete program, většinu programu, nebo část dělat sami a pouze využít naše prostory, i to je samozřejmě možnost.

Takováto akce není omezená věkem, ani počtem účastníků.

Napište nám na mamre@seznam.cz, a můžeme se společně domluvit na termínu a co byste od víkendu jako společenství očekávali.

Comments are closed.