Symbolika MAMRE

Podle biblického svědectví – viz Gn 18, 1- 16 (1. kniha Mojžíšova) – je Mamre místo setkání Abraháma s Bohem. I my, kteří na DCŽM žijeme, se chceme setkávat s Bohem a umožnit to i všem, kteří k nám přijedou. V hostech, kteří k nám přichází, ctíme Hospodina.

Z tohoto biblického místa také vychází známá Rublevo­va ikona Nejsvětější Trojice, kde oni tři muži jsou Otec, Syn a Duch Svatý:

Otec je symbolizován andělem nalevo.
Je jediný, kdo má zakryta obě ramena pozlaceným pláštěm značícím Božství. On též oslavuje kalich a jeho pokojná tvář je neobyčej­ně bolestná. Pohlíží však na anděla napravo, jehož zelený plášť, barva života, znovu­zrození, předjímá Vzkříšení.

Kristus je symbolizován andělem uprostřed, spojen se Stromem.
Jeho blankytné roucho a hnědá zem ukazují na jednotu božskou a lid­skou bez rozdělení a smíšení. Křídlo má pod křídlem Otce: dívá se a sklání se k Němu a oslavuje kalich své vlastní oběti.

Oživující Duch je symbolizován andělem vpravo.
Skrze něj Otec vzkřísí Krista a sděluje světu život, život bez známky smrti, bez stínu – v této ikoně skutečně není stínu.

Kaž­dý drží v ruce hůl poutníka. Ta, kterou drží Otec, je jediná ve vertikální poloze; stejně ská­la vpravo a strom uprostřed se naklání doleva.

Prostor, který nejvíce na ikoně upoutá, je prázdná plocha, která zve každého ke stolu. V tomto stole vnímáme eucharistický stůl, který je centrem našeho centra.

 

Symboliku má i naše logo, které používáme:
Symbolizuje společenství, ve kterém žijeme; místo setkání s Bohem a lidmi.
Modré okrajové tečky znázorňují mladé lidi. Jsou soustředěni kolem červeného eucharistického stolu – jedinečného místa setkání s Bohem. Ve středu našeho společenství je Bůh symbolizovaný žlutou tečkou.

 

Vysílání Křesťanského magazínu o Mamre je možno shlédnout ZDE.

Comments are closed.