O Mamre

Diecézní centrum života mládeže (DCŽM) „Mamre“ je fara v Osové Bítýšce, která byla před 20 lety vybrána pro specifické poslání: být otevřeným domem pro všechny mladé lidi.

Na faře neustále žije a pracuje tzv. tým – 2 kněží a 4 mladí laičtí spolupracovníci.

Naším cílem je na centru vytvářet prostor, kde mladí lidé můžou zakoušet a žít křesťanské společenství bezpodmínečnou lásku, místo, které je neustále otevřené pro působení Ducha svatého a mladé (nejen) z brněnské diecéze.
V praxi žádáme návštěvníky, aby se předem přihlásili vyplněním jednoduchého formuláře či e-mailem. Účastníci přijíždí většinou na víkendy.

Každý víkend je specifický. Často jsou víkendy zaměřené na nějaké konkrétní téma, které pak ovlivňuje program, například Kreativní víkend, Outdoor víkend, Flákdance víkend. Velmi oblíbené jsou Podzimní prázdniny, Silvestr na Mamre nebo tzv. Mamre týden – týdenní akce na konci prázdnin.

Na centru najdete kromě zahrady, ovcí, hřišt a přilehlých luk a lesů taky čajovnu, hernu, chatky, různá zakoutí a místa pro setkávání, domeček, kde žije tým, a kapli sv. Jana XXIII. – papeže, který svolal II. Vatikánský koncil, známeho svou laskavostí, humorem a otevřeností Duchu svatému.

A co znamená název našeho brněnského DCŽM?

 

Comments are closed.