Diecézní centrum života mládeže MAMRE (DCŽM Mamre) je fara v Osové Bítýšce, která byla před téměř 20 lety vybrána pro specifické poslání – být otevřeným domem pro všechny mladé lidi.

Na faře neustále žije a pracuje tzv. tým – 2 kněží a 4 mladí laičtí spolupracovníci.

Naším cílem je na centru vytvářet prostor, kde mladí lidé můžou zakoušet a žít křesťanské společenstvíbezpodmínečnou lásku, místo, které je neustále otevřené pro působení Ducha svatého a mladé nejen z brněnské diecéze. V praxi žádáme návštěvníky, aby se předem přihlásili vyplněním jednoduchého formuláře či emailovou zprávou. Účastníci přijíždí většinou na víkendy.

Každý víkend je specifický. Často jsou víkendy zaměřené na nějaké konkrétní téma, které pak ovlivňuje program, jako například Kreativní víkend, Outdoor víkend, Flákdance víkend. Velmi oblíbené jsou Podzimní prázdniny, Silvestr na Mamre nebo tzv. Mamre týden – týdenní závěrečná akce na konci prázdnin.

Na centru najdete kromě zahrady, ovcí, hřišt a přilehlých luk a lesů taky čajovnu, hernu, chatky, různá zakoutí a místa pro setkávání, domeček kde žije tým, a kapli sv. Jana XXIII, papeže, který svolal II. Vatikánský koncil, známeho svou laskavostí, humorem a otevřeností Duchu svatému.

A co znamená název našeho brněnského DCŽM? Podle biblického svědectví (viz Gn – 1. kniha Mojžíšova 18, 1-16) je Mamre místo setkání Abraháma s Bohem. I my, kteří na DCŽM žijeme, se chceme setkávat s Bohem a umožnit to i všem, kteří k nám přijedou.

Comments are closed.