Co je to MAMRE

Diecézní centrum života mládeže MAMRE (DCŽM Mamre) je dům otevřený pro všechny mladé lidi. V brněnské diecézi byla před 20 lety pro toto poslání vybrána fara v Osové Bítýšce. Kromě toho, že na centrum můžete o víkendech přijíždět trávit čas a žít ve společenství dalších mladých, můžete zde využít i například čajovnu, hernu s kalčem, fotbalové hřiště, zahradu, kde běhá i několik ovcí, a jiná zákoutí. Nejkrásnější místností je kaple svatého papeže Jana XXIII., který byl známý svým humorem, laskavostí a otevřeností Duchu svatému, a svolal druhý vatikánský koncil. Kaple je neustále přístupná.

Na našem centru jsou 2 kněží a mladí laičtí spolupracovníci, kteří společně tvoří tzv. tým – viz tým Mamre. Tým na centru žije a pracuje.  A k názvu našeho brněnského DCŽM: podle biblického svědectví (viz Gn – 1. kniha Mojžíšova 18, 1-16) je Mamre místo setkání Abraháma s Bohem. I my, kteří na DCŽM žijeme, se chceme setkávat s Bohem a umožnit to i všem, kteří k nám přijedou.

Comments are closed.