Diecézní setkání mládeže

Zveme Tě na tradiční setkání mládeže s brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem!! 😊

V roce 1984 pozval tehdejší papež, sv. Jan Pavel II., k sobě do Říma mladé křesťany, aby se s nimi setkal. Chtěl, aby se v tom pokračovalo – aby mladí měli příležitost setkat se s papežem, biskupy a hlavně mezi sebou😍
Od té doby se každý rok koná Světový den mládeže – jednou za tři roky probíhá celosvětové setkání a každoročně se setkávají biskupové jednotlivých diecézí se svými mladými. 😁

Každý rok je zvoleno určité téma – pro rok 2019 zní: ,,Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38) 🕊 ➕

I Ty máš příležitost se setkat se s otcem biskupem Vojtěchem a hlavně se spoustou mladých brněnské diecéze!! 🕯
Setkání proběhne v sobotu před květnou nedělí. Začínáme v 9:00 hodin před katedrálou sv. Petra a Pavla v Brně. Předpokládaný konec okolo 16:00 hodin.

Po velkém úspěchu z minulého roku, kdy se uspořádala „beta verze“, je i letos pro zájemce připraven předprogram v pátek 12. 4. Začátek bude v 17:30 mší svatou v katedrále. 🙂

Pro více informací ohledně setkání i předprogramu a přihlašování klikni na obrázek.

Těšíme se na Tebe!
Tvůj tým DCŽM Mamre 🐑 ♥

Bookmark the permalink.

Comments are closed.