Pro společenství

Na této stránce se budeme snažit shromažďovat materiály pro přípravu společenství mládeže.

Pro společenství mládeže připravila Sekce pro mládež ČBK následující materiály. V tištěné formě je možné je zakoupit na diecézním centru mládeže.

       1. Na cestě k člověku

Metodický materiál pro společenství mládeže obsahuje témata jako: Identita muže a ženy, sebepřijetí; Spleť vztahů; Křehkost a milost, zápas o život; We wíru wirtuality. Každé téma se skládá z vypracovaného textu, metodiky, souhrnného listu i modlitby.Texty je možné použít jako inspiraci pro přípravu setkání společenství mládeže, nebo jej společně pročíst a prodiskutovat. Metodika je návrhem, jak daný text předávat či rozvíjet.Jednotlivá témata na sebe navazují a tvoří společný celek.

Ke stažení: Na cestě k člověku

       2. Dar společenství církve

Jedná se o 11 témat, která se zaměřují na dar církve, na život v církvi a v malém společenství, na to, co církev každému nabízí, a na spoluodpovědnost za její život. Každé téma vychází z biblického úryvku, obsahuje vypracovaný text; metodiku; souhrnný list a návrh modlitby. Texty je možné použít jako inspiraci pro přípravu setkání společenství mládeže, nebo jej společně pročíst a prodiskutovat. Metodika je návrhem, jak daný text předávat či rozvíjet.

Ke stažení: Dar společenství církve

       3. Křesťan ve víru světa

Soubor 12 témat pojednává o životě křesťana ve společnosti a o jeho odpovědnosti proměňovat ji evageliem. Každé téma obsahuje vypracovaný text, životopis svědka, metodiku, návrh modlitby, sohrnný leták.

Ke stažení: Křesťan ve víru světa

       4. Pojď a následuj mě I. a II. díl

Tyto kníhy umožňují sestavit program setkání společenství mládeže na jeden rok a vydat se tak společně na dobrodružnou cestu životem z víry a radostného odhalování odpovědí na základní otázky člověka.

Ke stažení:
Pojd-a-nasleduj-me-1
Pojd-a-nasleduj-me-2

Comments are closed.