Diecézní setkání mládeže

Setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem

Toto setkání se koná pravidelně od roku 1990 v sobotu před Květnou nedělí. V sobotu 13. dubna 2019 od 9:00 hod. se mladí setkají se svým biskupem Mons.Vojtěchem Cikrlem.

Téma pro rok 2019 je: ,,Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38)

Nabídka předprogramu 12. 4. 2019. Mše svatá v 17:30 v katedrále, akční večerní hra po Brně a literárně hudební vystoupení Popelka Nazaretská od Václava Renče. Účastníkům předprogramu zajišťujeme přespání na postelích ve vlastním spacáku za 150 Kč (cena zahrnuje příspěvek na program) a také je možné si objednat snídani na sobotu ráno. Kapacita postelí je omezená.

Přihlašování zde.

Setkání je zaměřeno na aktuální témata, která mladé lidi zajímají (otázky víry, hledání místa ve společnosti, manželství, partnerství, komunikace, psychologie, angažovanost mladých lidí v politice, média, hudba).

Dopoledne probíhá formou workshopů, přednáškových a besedních skupin. Odpoledne pokračuje společným kulturně-duchovním programem. Hosty setkání bývají pravidelně představitelé římskokatolické církve, veřejného i politického života, dále odborníci z vybraných oblastí a laici. Setkání zahajuje brněnský biskup Mons.Vojtěch Cikrle.

Převážně se program odehrává v katedrále sv. Petra a Pavla, workshopy jsou rozmístěny v dalších brněnských kostelech a sálech.V příštím roce bude opět nabídka možnosti přihlásit se do dopoledních workshopů a skupin přes internet.

Při registraci prosíme účastníky o uhrazení příspěvku 70 Kč. Každý registrovaný účastník dostane k obědu bagetu a také bude zajištěn čaj a šťáva (podle počasí).

S sebou si nezapomeňte vzít karimatku na sezení, pro všechny nebude místo na sezení v katedrále. A karimatka se také hodí v době oběda okolo katedrály.

Každoročně přijíždí na tuto akci okolo 2 000 mladých ve věku 11 – 26 let z celé brněnské diecéze. Z toho je více než sto z nich zapojeno do organizace – pořadatelé, schola, výzdoba, animátoři skupin, režie programu a další.

Setkání je organizováno přímo Diecézním centrem mládeže za pomoci několika desítek dobrovolníků z řad samotné mládeže. Účastníci přispívají dobrovolným příspěvkem.

Sledovat aktuality můžete na těchto sítích:

Webu, Facebooku, Youtube, Signály, Instagram

Comments are closed.