Diecézní setkání mládeže

Setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem

Toto setkání se koná pravidelně od roku 1990 v sobotu před Květnou nedělí. V sobotu 24. 3. 2018  od 8:30 hod. se mladí setkají se svým biskupem Mons.Vojtěchem Cikrlem.

Téma pro rok 2018 je: ,,Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.“ (Lk 1,30)

Setkání je zaměřeno na aktuální témata, která mladé lidi zajímají (manželství, partnerství, komunikace, psychologie, drogy a závislosti, hledání místa ve společnosti a angažovanost mladých lidí v politice, média, hudba, otázky víry).

Dopoledne probíhá formou workshopů, přednáškových a besedních skupin. Odpoledne pokračuje společným kulturně-duchovním programem. Hosty setkání bývají pravidelně představitelé římskokatolické církve, veřejného i politického života, dále odborníci z vybraných oblastí a laici. Setkání zahajuje brněnský biskup Mons.Vojtěch Cikrle.

Převážně se program odehrává v katedrále sv. Petra a Pavla, workshopy jsou rozmístěny v dalších brněnských kostelech a sálech.V příštím roce bude opět nabídka možnosti přihlásit se do dopoledních workshopů a skupin přes internet.

Při registraci prosíme účastníky o uhrazení příspěvku 50 Kč. Každý registrovaný účastník dostane k obědu bagetu a také bude zajištěn čaj a šťáva (podle počasí).

S sebou si nezapomeňte vzít karimatku na sezení, pro všechny nebude místo na sezení v katedrále. A karimatka se také hodí v době oběda okolo katedrály.

Každoročně přijíždí na tuto akci okolo 2 000 mladých ve věku 11 – 26 let z celé brněnské diecéze. Z toho je více než sto z nich zapojeno do organizace – pořadatelé, schola, výzdoba, animátoři skupin, režie programu a další.

Setkání je organizováno přímo Diecézním centrem mládeže za pomoci několika desítek dobrovolníků z řad samotné mládeže. Účastníci přispívají dobrovolným příspěvkem.

Upoutávka na Diecézní setkání mládeže v roce 2017:


Sledovat aktuality můžete na těchto sítích:

web: www.brno.signaly.cz
FB: https://www.facebook.com/events/1073172752812389/
YT: https://www.youtube.com/watch?v=F24dgfYM3sQ&feature=youtu.be
Signály: https://www.signaly.cz/diecezni-setkani-mladeze-s-5

Comments are closed.