Animátorský kurz

Animátorský kurz je dvouletý kurz pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit ve své farnosti. Témata víkendů jsou sebepoznání, sebepřijetí, společenství, Bible, komunikace, Katechizmus katolické církve (YouCat), evangelizace, práce s dětmi a mládeží a další. Kurz je určen pro mládež ve věku od 14 let. Začínáme v září 2018.

Přihlašování na Animátorský kurz 2018 – 2020 zde.


 Animátorský kurz je pořádán za podpory Lesů České republiky, s.p.Logo Lesy ČR

Comments are closed.