Diecézní pouť rodin 2019

Ve Žďáře nad Sázavou se v sobotu 31. 8. 2016 uskuteční Diecézní pouť rodin, konaná v roce 30. výročí svatořečení Anežky České a nese motto: „Rozdávat pokoj a naději“.

Již tradičně je připravený bohatý duchovní a kulturní program pro rodiče, ale i speciální nabídky pro děti a mládež. Poutníci se mohou těšit na bohatý program pro malé i velké, na mši svatou s otcem biskupem, bude příležitost ke svátosti smíření, adorace s komunitou Emmanuel, komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího.

Naše centrum mládeže připravuje program pro děti a mládež. Těšíme se na setkání na 4. nádvoří zámku.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.