Předprogram Diecézního setkání mládeže v Brně 12. 4. 2019

Na co se můžete těšit v pátek 12. 4. na předprogramu Diecézního setkání mládeže s otcem biskupem?

Program zahájíme v 17:30 mší svatou na Petrově.
Po mši svaté se můžete zapojit do akční večerní hry v Brně. (prosíme o registraci, abychom měli představu o počtu účastníků)
Od 21:00 hodin si Vás dovolujeme pozvat na literárně hudební pásmo POPELKA NAZARETSKÁ, sestavené z úseků jedinečné básně Václava Renče. Představení proběhne na Církevním studentském domově Petrinum, Veveří 15, v podání Bystrcké scholy.

Motto letošního setkání mládeže je ,,Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38), a právě proto jsme se rozhodli zařadit do programu tento bod o životě Pána Ježíše Krista z pohledu jeho matky Marie.

Výsostně radostná píseň „Popelka Nazaretská“ vznikla kolem roku 1955 v leopoldovské věznici… Zde autor, odsouzený na 25 let, trávil své dny jako vězeň stalinistické zvůle. Kompozice Popelky byla tvořena i fixována pouze v paměti. Disponovat tužkou či papírem bylo vězňům zakázáno.
Teprve po návratu, v roce 1962, viděl Václav Renč své vlastní dílo na papíře a mohl tak učinit korekturu a dát dílu definitivní podobu, kterou uslyšíte v našem podání.

Přihlašování na předprogram + program Diecézního setkání mládeže.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.