Diecézní setkání mládeže – online přihlašování a anotace dopoledních skupin

Zde je odkaz pro: ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ

Online rezervace končí ve čtvrtek 11. 4. 2019 ve 24:00 hod. Poté bude možné přihlášení pouze na místě.

Visačku na vstup do zamluvené skupinky si vyzvedni 13. dubna přímo u registrace před katedrálou sv. Petra a Pavla na Petrově, kde zaplatíš i příspěvek 70 Kč.

340 dní pod africkým Sluncem – Anna Ambrozková
Jmenuji se Anička a necelý rok svého života jsem dobrovolničila u salesiánů v Angole. Hlavně jsem učila na škole a jezdila za kluky z ulice, ale byla zde i spousta jiných aktivit a zážitků. Bydlela jsem ve velice mezinárodní salesiánské komunitě (hlavně Jižní Amerika a Angolani), ale během dne jsem byla většinou mezi místními. Jela jsem tam, odřízla se od Česka a splnila si tím obrovský sen.“

#MeToo & #ChurchToo – P. Marek František Drábek, DiS., O.Praem.
Porozumění obětem sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni.

Camino del Norte – cesta do Santiaga a dál – Radka Těšíková
V jedné poutnické modlitbě se píše: „Mohl jsem vidět všechny památky a rozjímat při nejkrásnějších západech slunce, mohl jsem se naučit pozdravy ve všech jazycích, anebo ochutnat čistou vodu z každého pramene, jestli jsem nepoznal, kdo je Tvůrcem vší té nekonečné nádhery a pokoje, nikam jsem nedošel.“ O tom, kam jsem došla a co jsem při své cestě zažila, bych se s vámi ráda podělila na tomto workshopu. A kdo ví, třeba vás inspiruje k tomu, abyste se odhodlali někam vyrazit. Ke slyšení bude i několik autorských písní.

Dobrý tábor Karel Malík
Jsi vedoucí, instruktor, táborník či je pro tebe téma táborů zajímavé? Přijď se vzájemně inspirovat vším tím, co se povedlo i nepovedlo za posledních 20 let na malém letním stanovém a křesťanském táboře.

Genetika člověka -co umíme a co smíme měnit? – Mgr. Jiří Bůžek, Dr.
Téměř denně jsme svědky nových a nových objevů v biologii a genetice a jejich praktického využití, zejména v medicíně. Co všechno umíme? Co všechno můžeme? A jak se k tomu postavit z hlediska našeho křesťanského pochopení toho, kým je člověk?

Hrdinství 2.0 Ing. Petr Kadlec, DiS. 
Osobní zodpovědnost. Hrdinství všedního dne. Vytvoření dovednosti pro zvyšování vnitřní motivace. Jak poznat, vnímat a opouštět svou komfortní zónu, což znamená, být schopen vědomě zvyšovat a dále rozvíjet svou akceschopnost a iniciativnost v běžných životních situacích.

Jak rozumět sobě a druhým prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Co to znamená rozumět sobě a druhým?
Poznání příčin a procesů našeho sebepoznání a poznání druhých – psychologický pohled.
Jaké způsoby jednání, prožitky a okolnosti vyvolávají naše úvahy o tom, co to znamená u nás samých a u druhých.
Jak dosáhnout toho, abychom nehledali chyby v sobě a v druhých, ale byli otevřeni okolnostem, které naše  uvažování o sobě lidech vyvolávají, a které vedou k hodnotícím postojům.
Jak si osvojit otevřenost, vstřícnost a pozitivní opravdovost v názorech na sebe a na druhé.

Když vyjdeš s každým a jsi dál sám sebou,
jdeš králům po boku a nezpychneš,
když dobří i zlí zmást tě nedovedou,
když všem jsi sloupem, ne však víc než chceš
(Rudyard Kipling: KDYŽ)

Jak se stát lídrem?“ aneb o umění vést sebe a druhé – Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
„To, čím dnešní doba trpí především, je nedostatek dobrých lídrů.“ Kde však najít dobré lídry? Řada nových lídrů vzejde právě z mladých lidí. Aby se však stali dobrými lídry, musí své schopnosti pro leadership objevit a kultivovat.  Přednáška směřuje k tomu, aby posluchači porozuměli tomu, kdo je lídr a ukazuje cesty, jak se jím mohou stát oni sami. Obsah přednášky zasazuje leadership do církevního prostředí a ukazuje možnosti, jak mohou mladí lidé kultivovat své schopnosti lídrů právě zde.

Křesťané ve společnosti: Podíl věřících na česko-německém usmíření Christoph Mauerer, teolog a bohemista

Podle Ježíšových slov mají křesťané být sůl země a světlo světa. Takže nemají pouze zůstávat mezi sebou, nejenom líně sedět v kostelních lavicích, ale mají se aktivně angažovat ve společnosti. Jedna oblast, kde se to vynikající podařilo i nadále daří, je česko-německé sousedství. Po strašných událostech druhé světové války a odsunu německého obyvatelstva z Československa (i z Brna např.) bylo jen stěží představitelné, že by se Češi a Němci vůbec zase mohli dívat navzájem do oči. Ale i v době, když na politické úrovni nebyly žádné kontakty mezi Československem a (západním) Německem, tak se katoličtí i evangeličtí křesťané začali angažovat pro usmíření. Účastníci přednášky se tak mohou dozvědět zajímavé informace z oblastí česko-německých vztahů i novodobých církevních dějin a rovněž možnosti, jak se jako mladý křesťan sám zapojit do česko-německého sousedství.

Laudato si‘ – O klimatické změně – Patricia Majowski
Laudato Si’, encyklika papeže Františka o klimatické změně a ekologii, je nám průvodcem v naší pouti. Laudato Si’ je věnována “všem lidem dobré víry” a říká, že klima je “nám všem společné, patří nám všem”. Ale právě teď naši nejchudší bratři a sestry, ti, kteří ze všech nejméně přispívají této klimatické krizi, nejvíce trpí jejími důsledky.

Laudato Si’ říká, že “my, lidské bytosti, jsme spojeni jako bratři a sestry na této úžasné pouti.” Jako poutníci na cestě za lepší budoucnost pro všechna Boží stvoření voláme po:

  • Ambiciózních globálních cílích a pravidlech, která zajistí rychlý konec éry fosilních paliv.
  • Přechod k ekonomii čisté energie.
  • Praktikování integrální ekologie jednotlivci a komunitami.

Mladý křesťan a politika – František Kroutil
Myslíte, že mladý křesťan – politik – dokáže měnit svět?

Mozkem proti FakeNews! – Lucie Svozilová (Zvol si info)
Projekt Zvol si Info již dva roky školí mediální gramotnost, tedy jak se nenechat napálit na všechny nesmysly, které se po internetu šíří. V příspěvku posluchače seznámím se základními pojmy a jejich významem, jako je hoax, kognitivní zkreslení či sociální bubliny. Také se například společně podíváme na konkrétní manipulativní techniky, které se nejčastěji objevují nebo marketingové a psychologické aspekty problematiky.

Naše tělesnost vs. Ježíšovo utrpení na Turínském plátně – P. Zdeněk Jančařík, salesián
Tělesnost jako sebepřijetí – body language, Ježíšovo sebepřijetí v Getsemanech, odmítnutí políčku (Jan 18,1–19), bičování, trnová koruna, ukřižování, ukládání do hrobu, zmrtvýchvstání (nové tělo).

Citát z knihy Plátno z Turína (Portál 2018):
„Je několik míst v Písmu, která odkazují na Ježíšovo realistické vnímání zdraví a tělesnosti. Když Ježíš uzdraví ženu, která přes dvacet pět let trpí krvotokem (Mk 5,25–34), řekne jí: „Dcero, tvá víra tě zachránila; jdi v pokoji a ať jsi ze svého neduhu vyléčena.“ (Mk 5,34) Jako by Ježíš tušil, že tělesné uzdravení a vnitřní pokoj jdou ruku v ruce a že celostní léčba může ještě nějakou dobu trvat. Když vzápětí vzkřísí z mrtvých Jairovu dceru slovy Talitha kum, „Dívko, říkám ti, vstaň!“, nařídí služebníkům kromě upozornění, aby o tom nikomu neříkali, „aby jí dali najíst“ (Mk 5,43). Člověk po těžké nemoci potřebuje nejen duchovní péči, ale také jídlo. Jeho tělo potřebuje rekonvalescenci a jemné zacházení. Potřebuje pohlazení, objetí, ticho a zahřívání, přijetí od někoho, kdo je nablízku s citlivým srdcem a jemnýma rukama, která se dotýkají těla.“

O krok blíž k Ježíši – řeholnice
V naší skupince máte možnost nahlédnout do světa modlitby. Pokusíme se vám přiblížit dobrodružství, která zažíváme ve svém životě s Ježíšem. Můžete se těšit na setkání s Ním, se zasvěcenými osobami z různých společenství, a na modlitbu chval spojenou s adorací i na setkání se sebou samými.

On, oni a já Mgr. Ivana Horáková
Bolesti a radosti dospívání (hledání sebe, svědectví o mém hledání Boha mimo katolickou církev – u metodistů, dopady na rodinu, na můj vztah s Bohem).
Kdo jsem a kam jdu (hledání lásky u lidí a u Boha, nenaplněné vztahy, přelétavost lásky, role otce a matky).
Naděje pro můj život (sázka na Ježíše znamená výhru, ačkoli někdy vlastní vinou, nebo vinou okolností padneme „na nos“).

Poklad, nebo trápení? Povídání o rodině – PhDr. Jan Vančura, PhD.
Pozvání do rodinné poradny pro skupinu cca 25 mladých. Řeč bude na téma rodina (o vztazích s rodiči, jejich naplnění a úskalích, částečně o vztazích partnerských), především z hlediska psychologie a terapie. Můžete si připravit dotazy, na některé možná dostanete i odpovědi.

Pouť na posvátnou horu Athos – P. Pavel Opatřil
Svatá hora Athos se nachází na nejvýchodnějším ze tří výběžků poloostrova Chalkidiki v Řecku. Přes více než tisíc let je to území obývané pouze pravoslavnými mnichy. V dvaceti klášterech a na dalších místech této mnišské republiky žije dnes skoro tři tisíce mnichů. Není úplně jednoduché se na tato místa dostat, a pokud se tam člověk dostane, stává se poutníkem v překrásné přírodě, navštíví starobylé kláštery, zakusí tajemnost východní křesťanské liturgie, řeč posvátných ikon a mnoho a mnoho dalšího. Je to místo modlitby i rozmanitých otázek.

Povolání k šťastnému životuP. Radek Gottwald, s. Vincenta Kořínková
Budeme mluvit na téma: Má Bůh právo hovořit mi do mého života? Dovolím mu to? Věřím, že mě může učinit šťastným? Dají  se Boží plány sladit s mými plány?

Průplav Božího přání – H. Pipová, P. Konvalinka + účastníci WYD
Částečně cestopisná přednáška nás zavede do exotického okolí Panamského průplavu, kde v lednu proběhly světové dny mládeže s papežem Františkem. Těšit se můžete na zážitky ze setkání s mladými ze všech koutů světa, na atmosféru mariánské vigilie v Panama City, zkušenosti s životem běžných panamců i prozkoumání místní džungle zakončené výstupem na nejvyšší horu Panamy.

Přemýšlíš o manželství? (nejen pro páry) – Vladimír a Jitka Muchovi
Jaký je cíl tvého života? Jaký je smysl tvého života? K čemu potřebuji vztah? Patří Bůh do vztahu mezi mužem a ženou? Proč spolu nežít před svatbou? Jak mají muž a žena mezi sebou komunikovat? Jestli tě zajímají tyto a další otázky týkající se vztahu mezi mužem a ženou, přijď se dozvědět víc. Doporučený věk 18+

Přežila jsem gulag – Věra Sosnarová
Paní Věra Sosnarová vypráví svůj skutečný příběh. Po druhé světové válce byla ve svých 14 letech spolu se svou ruskou matkou a mladší sestrou odvlečena do Sovětského svazu na nucené práce. Zažívaly utrpení v pracovních táborech na Sibiři a Urale, kde strávily neuvěřitelných 19 let.

Na přednášce bude možnost zakoupit si knižní podobu tohoto příběhu za 250 Kč.

Církevní restituce – Ing. Hana Lipovská
Má být Církev chudá a má nastavovat druhou tvář? Anebo má sloužit potřebným?  Přednáška nejen o tom jak Církev k majetku přišla, proč nejsou restituce krádeží a proč se ekonomie a víra navzájem nevylučují.

Rozhovor nad křížovou cestou s autorem – Milivoj Husák, malíř a grafik
Rozhovor nad křížovou cestou s malířem a grafikem Milivojem Husákem o podnětech a proměnách současné výtvarné sakrální tvorby. V tématu se pojí různé podněty a slévají se do této formy ztvárnění křížových cest. Mohou se v tom zrcadlit současné problémy.

Samoa, země mého přítele – P. Jiří Jeniš
Povídání o malých ostrovech v Polynésii, kde jsem navštívil svého přítele a kněze. Společně s několika přáteli jsme s Jerrym žili dva týdny na jeho faře. Mohli jsme tu zažít krásnou zemi viděnou nejen očima turisty, ale i přítele domorodce.

Synoda o mládeži v Římě, aneb o čem byla – co přinesla – P. Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež
Co je to Synoda? Biskupský sněm pomáhající papeži s projednáváním otázek, které se týkají činnosti Církve ve světě (Kán. 342 CIC).
Proč na téma mládež a duchovní rozlišování? Rád pohovořím o přípravě, průběhu a závěrech, které setkání přineslo – podzim Řím 2018. Co dál? Mohu se připojit? Ano!!! Společně máme možnost hledat jak kráčet – svědčit dál  v naší zemi.  Přijď, přilož ruku k dílu a společně si naslouchejme, hledejme odpovědi na otázky života mladých.

Tajemství Petrova – Mgr. Anna Žáková Ph. D.
Program seznámí zájemce s historií, významem a stavebním vývojem areálu na Petrově. Účastníci navštíví místa nejenom běžně přístupná, např. katedrálu sv. Petra a Pavla, věže a klenotnici katedrály, „podzemí“ – expozici Diecézního muzea, ale také prostory málo známé a obyčejně nedostupné: tzv. Propitou věž, kryptu a jiné. Program se uskuteční formou procházky s odborným výkladem.

Tvoření z (látkové dekorativní) plsti – Zuzana Nováčková
Skupinka pro všechny, kdo mají rádi relax u tvoření. Můžete si vyrobit obal na mobil, ozdoby všeho druhu (brože na oblečení, ozdoby do vlasů, květináčů,…), drobné dárky pro rodinu nebo kamarády, dekorace… Fantazii se meze nekladou. Příspěvek na materiál 20 Kč.

Ukliďme Česko
Pokud se ti nechce jen sedět a poslouchat přednášky a chceš raději strávit čas venku smysluplnou prací, můžeš se zapojit do akce Ukliďme Česko. Po celé republice se více než 1000 skupinek snaží zvelebit naši zemi. V naší skupince společně uklidíme Denisovy sady a přilehlé okolí. Během brigády bude prostor se lépe poznat a diskutovat. Pomůcky zajištěny.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.