Uvažuješ o duchovním povolání?

Setkání s názvem Sqělba je určeno mladým lidem, kteří uvažují o duchovním povolání. V tomto školním roce proběhne 2x, a to v sobotu 24. 11. 2018 a 18. 5. 2019 v Duchovním centru na Vranově u Brna vždy od 10 do cca 16 hodin. V programu je adorace, diskuse s řeholníky na určitá témata (konkrétně viz plakátek), minipouť – krátká pouť s modlitbou za nalezení svého povolání, mše svatá a na závěr společné neformální setkání. Prosíme účastníky, aby si s sebou vzali přezůvky a 50 Kč.

Sqělba_plakát

Bookmark the permalink.

Comments are closed.