Diecézní setkání mládeže – online rezervace a anotace dopoledních skupin + přihlašování na předprogram

Jako každý rok, i letos je možné si rezervovat místo v dopolední skupině na diecézním setkání mládeže. Některé skupiny mají omezenou kapacitu. Online rezervací máte jistotu, že se dostanete na téma o které máte zájem.

Letošní novinkou je nabídka předprogramu. Účastníkům předprogramu zajišťujeme přespání na postelích ve vlastním spacáku za 150 Kč (cena zahrnuje příspěvek na program) a také je možné si objednat snídani na sobotu ráno. Kapacita postelí je omezená.

Přihlašování zde.: Online rezervaci dopoledních skupin a přihláška na páteční předprogram.

Online rezervace končí ve čtvrtek 22. 3. 2018 ve 24:00. Poté bude možné přihlášení pouze na místě.

Visačku na vstup do zamluvené skupinky si vyzvedni 24. března přímo u registrace před katedrálou sv. Petra a Pavla na Petrově, kde i zaplatíš příspěvek 70 Kč.

PÁTEČNÍ PŘEDPROGRAM (23. 3.)

16:00 – 17:00  Možnost nechat si věci v místě ubytování
                            (Církevní domov mládeže Petrinum, Veveří 15, Brno)
17:30              Zahajovací mše svatá v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně
18:30              Moderovaná křížová cesta po Brně
20:00              Příchod na Petrinum (Ubytování)
20:30              Muzikál Nestříhat
22:00              Večer chval

Všichni přihlášení na předprogram dostanou podrobné informace e-mailem. Přihlášení 22.3. ve večerních hodinách obdrží informace nejdříve ráno 23.3.

PROGRAM DIECÉZNÍHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE (24. 3.)

Od 7:30                registrace
8:30                      začátek v katedrále
10:00 – 12:00       dopolední skupiny
12:00                    oběd
13:00                    program v katedrále
15:00                    mše sv.
16:30                    předpokládaný konec


SEZNAM A ANOTACE DOPOLEDNÍCH SKUPIN (sobota 24.3.):

Jak se vyznat ve svých myšlenkách? – P. ThDr. Jan Balík, Ph.D.
Každému se honí v hlavě nejrůznější myšlenky. Jak poznat, které jsou od Boha a které jsou pokušením? Jak se vypořádat s těmi, které stále obtěžují? V přednášce se budeme zaobírat duchovním rozlišováním, o kterém často hovoří papež František.

Misionářem ve Východním Timoru. – Václav a Terezie Nerušilovi
Před šesti měsíci jsme se vrátili z Východního Timoru, kde jsme vysoko v horách rok působili jako středoškolští učitelé. Rádi Vám ukážeme některé fotky a podělíme se s vámi o tom, jaká radost je být misionářem, jaký je to někdy boj a jak se to vlastně stane, že se člověk do něčeho takového pustí.  

Jak dozrát do identity muže a ženy. – Mgr. Hana Imlaufová, Ing. Petr Imlauf
Proč Bůh stvořil člověka jako muže a ženu? Co dělá muže mužem a co dělá ženu ženou?
K tomu, abychom budovali zdravou sebedůvěru, potřebujeme také s vděčností přijmout to, že jsem muž nebo žena. Jsem vyrovnaná s tím, jak vypadám, nebo jsem nespokojená? Jsem spokojený sám se sebou, mám co zlepšovat, nebo sebou opovrhuji? Co pro to, abys byl dobrým mužem či dobrou ženou, můžeš udělat už dnes? Nabídneme několik nápadů, které by se vám mohly hodit.

Žít svůj život naplno! – S. M. Vincenta Kořínková, SCB
Proč žiji na světě? Proč mě Bůh volá a miluje… a nedá mi pokoj? Jaký má se mnou plán, kde je mé místo v životě? Téma je o životním hledání, naslouchání, volání a povolání.

Božské ctnosti – příjemnější cesta. – P. David Ambrož
Ctnosti jsou velkou pomocí na správné cestě životem. My si zkusíme přiblížit tzv. božské ctnosti, které umožňují snadnější kráčení k Bohu, našemu konečnému cíli. Doporučený věk 15+

Není lépe se rozejít? – Jiří a Ludmila Jenišovi
Hledáš osobní povolání? Kde hledat partnera pro celý život? Jak dlouho spolu chodit? V době známosti jsme jen sami pro sebe? Jsme na to všechno sami? S účastníky si budeme povídat v kruhu, nabídneme prostor pro dotazy. Doporučený věk 14+

Tajemství Petrova. – PhDr. Pavel Zeman
Program seznámí zájemce s historií, významem a stavebním vývojem areálu na Petrově. Účastníci navštíví místa nejenom běžně přístupná, např. katedrálu sv. Petra a Pavla, věže
a klenotnici katedrály, „podzemí“   expozici Diecézního muzea, ale také prostory málo
známé a obyčejně nedostupné: tzv. Propitou věž, kryptu a jiné. Program se uskuteční formou procházky s odborným výkladem.

Já do armády? Nikdy! – vojenský kaplan P. Jan Pacner
Jak se člověk dostane do prostředí, které by si sám nikdy nevybral a kolik tam prožije krásného. Křesťan a armáda jde to vůbec k sobě? Služba kněze mezi lidmi, kteří se z velké většiny k církvi nehlásí, co jim může dát a čemu se od nich může naučit? Úkol dneška  být kvalitním chlapem! Doporučený věk 18+

Františkánská evangelizace. – Školské sestry františkánky a bratři františkáni
Co je evangelizace? Jak můžu svědčit o Bohu a o své víře? Jak to dělával sv. František z Assisi? Jak to dělají jeho dnešní následovníci?

„Bláznit je lidské“ – povídání o duševní (ne)moci a vlastní zkušenosti s ní. – MUDr. Lenka Vachková
„Blázni“  často jsou opomíjení anebo se jim dostává až nepřiměřené pozornosti, zejména té negativní. Nenajdeme s nimi ale více společného než toho rozdílného? Nejsou to hlavně a především lidé, dost možná podobní nám?
Co je duševní onemocnění, jak ho rozpoznat a kam se obrátit o pomoc? Jak mluvit s člověkem s duševním onemocněním a jak ho podpořit?

Růženec? Teď a pro mě?! – P. Karel Adamec
Chceš se dozvědět něco o vzniku této modlitby a hlavně o současných zkušenostech a tipech, jak se modlit a budovat vztah s Pannou Marií? Růženec funguje! Přijď se přesvědčit!

Práce a modlitba – nedílná součást zdravé osobnosti muže nejen za zdmi kláštera, ale i v běžném světě – P. Karel Janů
Modlitba a práce, které posvěcují a pomáhají rozvíjet můj život. Proč jsou důležité pro každého z nás? Pilíře zdravé osobnosti. A jak to vypadá v praxi v mém životě.

Proč číst Bibli? – Mons. Jiří Mikulášek
II. vatikánský koncil v konstituci Dei verbum  říká: „Ve svatých knihách Písma přichází Otec, který je na nebesích s láskou  vychází vstříc svým dětem a s nimi rozmlouvá. Neboť slovo Boží má takovou sílu a moc, že je podporou a životní silou církve a jejím dětem silou víry, pokrmem duše, čistým, nevyčerpatelným zdrojem duchovního života.“ Nechceme-li, aby naše duše hladověla, nechceme-li, aby našemu rozumu chybělo světlo a našemu srdci láska, pak je třeba otevírat Písmo a čerpat z tohoto božského pramene.

Farnost za milion. – P. Pavel Kafka
Jak hospodaří farnost? Co jsou příjmy a výdaje farnosti? Za co by farnost měla utrácet peníze? Co je pro farnost důležité? Jak byste ve farnosti utratili 1 000 000 Kč?    

Média, sociální sítě a fake news – jak se vyhnout manipulaci. – Filip Breindl
O příležitostech a výzvách současné doby v oblasti sdělovacích prostředků bude hovořit vedoucí zpravodajské redakce Radia Proglas Filip Breindl. Se všemi zájemci se zamyslí nad tím, jak má s těmito skutečnostmi zacházet křesťanský uživatel médií či žurnalista a jak se v současném mediálním světě zorientovat.

ON versus OFF. Virtuální realita a mladý člověk. – Renáta Barčiáková
Co je virtuální realita? Jak ovlivňuje život mladého člověka, vztahy a komunikaci? Dialogem o pozitivech a negativech světa „online“. Doporučený věk 15+

„Give all, get more!“ aneb rok v evangelizační škole – Klára Kalčíková, Juraj Jurčo, Kristýna Zezulová, Kamil Kněžíček, Kači Mikešková, Sabina Matějíčková, Jitka Horká, Tereza Chmelíková
Jsme skupina mladých studentů a pracujících, kterou spojuje jedna zkušenost  každý jsem strávili rok v evangelizační škole v zahraničí. Proč jsme se rozhodli jet? Co nám to dalo? Změnilo se něco v našem životě? A mohlo by to být třeba i pro tebe? Přijď se dozvědět víc!

Bůh, krása a Já. – Marie Stejskalová, šéfredaktorka časopisu IN! Dívčí svět
Ach jo, když já jsem taková … malá, smutná, ošklivá, nejistá, zapomenutá. Chceme být jiné, ale jde to? Díváme se na sebe přes brýle, které nám nasadil tento svět. Už přece dávno neplatí, že bledá líčka mívá správná katolička. Chceme být krásné, a přesto máme pocit, že se nám to nedaří. A je krása opravdu tak důležitá? Je to, co hledáme, opravdu krása? Pojďme společně odhalit svůj opravdový obraz. Budeme si povídat o dívčí duši a o tom, jak se na nás ženy dívá Bůh skrze Bibli.

Break your limits. – Tereza Kozderová
Sbal svůj život na záda a vyjdi! Sám ze sebe, ze svého bohatství a komfortu. Santiago de Compostela je výzvou pro stále více lidí. Každý rok sem míří tisíce poutníků a v loňském roce jsem se na cestu vydala taky. Na cestu, kterou jsem neznala, mezi lidi, jejichž jazyku jsem nerozuměla a před sebou 400 km z Porta… Doporučený věk 16+

Pod pokličkou VKH aneb Jak funguje největší spolek pro věřící vysokoškoláky v Brně. – Jan Najman
Chceš zjistit, co všechno se děje ve VKH Brno i v jeho zákulisí?  Zajímá tě, co to znamená být „radním“ a třeba si na vlastní kůži vyzkoušet jeho práci? Tak přijď za námi na studentské centrum, kde se vše dozvíš přímo od současných radních. Doporučený věk 17+

Pán prstenů a křesťanství. – Jan Novák (Snovač)
Pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco více o knize, která oslovila již několik generací. O tom, jak by takový fenomén, jako je Pán prstenů, mohl být spojen s vírou i pro ty, kteří se chtějí dozvědět, co při čtení můžeme zjistit sami o sobě. 

Netradiční křížová cesta. – Patrik Buchta, student JAMU
Přijď prožít křížovou cestu v trošku jiném duchu. Jednotlivá zastavení budou ztvárněná improvizací na nové jezuitské varhany a kratičkou meditací. Po skončení je možné prohlédnout si nástroj zblízka či si na něj přímo zahrát.

Ukliďme Česko. – Petr Mašek
Pokud se ti nechce jen sedět a chceš strávit čas venku smysluplnou prací, můžeš se zapojit do akce Ukliďme Česko. Po celé republice se více než 1000 skupinek snaží zvelebit naši zemi. V naší skupince společně uklidíme Denisovy sady a přilehlé okolí. Během brigády bude prostor se lépe poznat a diskutovat. Pomůcky zajištěny.

Duchovní služba v nemocnici a dobrovolnictví. – P. Leo Zerhau
Nemocný člověk – příležitost k setkání s Kristem. O nemoci, která může vstoupit do života tvých blízkých i tebe samého, o nemocničních kaplanech a jejich pomocnících, jedním, z nichž se můžeš stát i ty sám.
Jak je Bůh přítomen v nemocném člověku? Jak se s tímto Bohem můžeme setkat my  a jak můžeme nemocnému napomoci, aby se s ním setkal on sám?

Běh pro hospic. – Hospic sv. Alžběty
Na trať o délce 6,1 a 12,2 km zveme jak výkonnostní běžce, tak i úplné amatéry. Start i konec závodu bude v areálu zahrady hospice. Výtěžek z této akce poputuje na podporu hospice. Počet běžců je omezen. Hlavním organizátorem akce je Hospic sv. Alžběty v Brně.

Tvoření z (látkové dekorativní) plsti. – Zuzana Nováčková
Skupinka pro všechny, kdo mají rádi relax u tvoření. Můžete si vyrobit obal na mobil, ozdoby všeho druhu (brože na oblečení, ozdoby do vlasů, květináčů,…), drobné dárky pro rodinu nebo kamarády, dekorace… Fantazii se meze nekladou. Příspěvek na materiál 20 Kč.

Improvizované zpívání žalmů.Dominik Levíček
Zpíváš rád/a? Chceš poznat nový způsob, jak slavit Pána a chceš, aby to šlo rovnou z Tebe? Každý má v sobě nějakou melodii a ta se nejlépe vyjádří právě v žalmech. Tento praktický workshop může být přínosný nejen pro ty, kteří běžně v kostelích zpívávají.


Pokud některá z výše uvedených skupinek není dostupná v online rezervaci, je to tím, že je kapacitně omezena a tedy je již i zaplněná.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.