Výzva k modlitbě za volbu nového prezidenta

Podruhé v historii České republiky budeme přímou volbou rozhodovat o hlavě našeho státu pro příštích pět let. Do předvolební kampaně a výsledku voleb můžeme zasáhnout nejen svými komentáři, debatami a hlasováním, ale jako věřící lidé také modlitbou.

K modlitbě za vládní představitele vybízí už svatý Pavel v prvním listě Timotejovi: „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“

Ministerstvo vnitra 24. listopadu 2017 zveřejnilo jména devíti prezidentských kandidátů pro nadcházející volbu hlavy státu. Komunitní web signaly.cz při této příležitosti oficiálně spustil internetové stránky modlisezaprezidenta.cz. Vyzývá zde k modlitbě za kandidáty, průběh kampaně, za média, za voliče a za budoucího prezidenta.

Vedle výzev k modlitbě budou také na webu uveřejňovány tematické články a rozhovory. Do konce roku jsou tyto úmysly rozdělené zhruba v týdenních intervalech. Od ledna potom je úmysl jednotný, a to za budoucího prezidenta. Texty modliteb a jejich harmonogram je možné najít https://www.modlisezaprezidenta.cz/co-se-modlit.php

Připojte se k modlitbě za volby a budoucího prezidenta České republiky!

(Zdroj: www.modlisezaprezidenta.cz)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.