Společenství Modlitba tancem

Společenství mladých žen, které spojuje láska k Bohu a k tanci se pravidelně scházejí v Brně. Modlí se za své životní partnery a životní povolání. Přihlašování a informace na eliska.atelier@gmail.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.