Nová brožurka pro scholy – Výběr hudby k bohoslužbám

Brožurky si můžou vedoucí schol vyzvednout na infopointu na diecézním setkání mládeže. Popř. jsou k dostání na diecézním centru mládeže.

Česká biskupská konference a Sekce pro mládeže vydaly dokument Výběr hudby k bohoslužbám, který byl sepsán jako nabídka stručných zásad pro výběr liturgických zpěvů i možnost dalšího vzdělávání v této oblasti. Tento dokument také stanovuje základní pravidla pro skládání nových liturgických zpěvů.

Dokument se zaměřuje na liturgickou hudbu, chce přispět k překlenutí propasti, kterou někteří mezi vážnou hudbou a ostatními druhy hudby vidí a to tak, že přibližuje charakter jednotlivých liturgických zpěvů a stanovuje požadavky pro novou tvorbu.

vyber-hudby

Bookmark the permalink.

Comments are closed.