Diecézní setkání mládeže – online rezervace a anotace dopoledních skupin

Zde je odkaz pro.: ONLINE REZERVACI DOPOLEDNÍCH SKUPIN

Online rezervace končí v pátek 7. 4. 2017 v 8:00 hod. Poté bude možné přihlášení pouze na místě.

Visačku na vstup do zamluvené skupinky si vyzvedni 8. dubna přímo u registrace před katdrálou sv. Petra a Pavla na Petrově, kde i zaplatíš příspěvek 50 Kč.

SEZNAM A ANOTACE DOPOLEDNÍCH SKUPIN:

Proč číst Bibli v dnešní době P. Pavel Šupol, vicerektor kněžského semináře v Olomouci
Bible – nejpřekládanější kniha světa. Má nám co říct i v dnešní době moderních technologií a měnícího se světa? Zamyšlení nad tím, co nám Bible přináší v 21. století bude doplněno hudebními videoklipy inspirovanými jak biblickými příběhy, tak životními příběhy ve světle víry.

Specifika ženské a mužské výchovy – P. Lukáš Engelmann
Zdá se, že se v dnešní době prohlubuje určitá nedůvěra k rodině, a tudíž dochází k mnoha ,,experimentům“, co se rodinného života týče. Přibývá lidí, kteří žijí v dospělosti doma s rodiči, od kterých se odmítají (ať už vědomě či nevědomě) separovat. Jsou lidé, kteří žijí s partnerem v jednom domě, ale bez závazků, aby si „vyzkoušeli“, zda jim rodinný život s tím či oním partnerem půjde. Jsou lidé, kteří zůstanou tzv. „single“ = svobodní, častokráte vychovávající dítě (či děti) sami bez partnera. Novým modelem soužití se stává tzv. „mingle“ (zkratka pocházející z anglického „married, but single“ = vdaná, ale svobodná). To jsou lidé, kteří sice mají partnera, ale každý si žije ve své domácnosti a setkávají se pouze v určité dny v týdnu. V klasické rodině mají své místo muž a žena jako otec a matka. Mužská a ženská výchova je totiž odlišná a specifická. Pro děti je velice prospěšné, když zažijí výchovu celistvou. Setkávám se totiž s předsudkem, že výchova je záležitost žen a pro muže je to jen ,,doplňková činnost“. Avšak výchova otců je stejně důležitá a podstatná jako výchova matek, i když má jiné důrazy. Budeme se tedy zabývat specifiky výchovy mužů a žen i extrémy, se kterými je možno se setkat.

Video – zlatá cesta do duše křesťanaP. Libor Všetula, salesiánský kněz
Videa jsou dnes samozřejmostí. Jsou videa špatná, dobrá a skvělá. Existují však vzácné perly, které pronikají přímo do naší duše, jako by skrze ně mluvil samotný Bůh. Začal jsem takové perly před mnoha lety sbírat a ty nejlepší z nich bych vám chtěl promítnout.

Blog je hitMarie Stejskalová, Alžběta Vašků
Slovo blog dnes slyšíme na každém kroku. Kdekdo má svůj blog. Co to vlastně blog je a proč jsou blogy tak populární? Co nás vede k tomu ho mít také? Je to opravdu taková zábava? Pokud si kladeš podobné otázky, máš chuť se pustit do psaní, máš plnou hlavu nápadů, šuplík s příběhy, a chceš se dozvědět trochu něco víc o kreativním psaní, tak přijď!

Život jako chvála aneb Tajemství zasvěceného životařeholníci
Chcete více proniknout do světa zasvěcených osob? Pokusíme se vám přiblížit život plný dobrodružství s Bohem, a to pomocí jednotlivých zastavení radostného růžence. Prostor bude vyhrazen i ke ztišení a chvále.

Umělé oplodnění. Šli byste do toho?Mgr. Hana Juránková
Pojďme se společně podívat, co všechno se skrývá pod pojmem umělé oplodnění, jaká jsou úskalí dárcovství pohlavních buněk a co je to takzvané „právo na dítě“. Skupinka nabídne odborný náhled do tématu i prostor pro vás a vaše otázky.

Tajemství PetrovaMgr. Nina Jašková, Ph.D.
Program seznámí zájemce s historií, významem a stavebním vývojem areálu na Petrově. Účastníci navštíví místa nejenom běžně přístupná, např. katedrálu sv. Petra a Pavla, věže a klenotnici katedrály, „podzemí“-  expozici Diecézního muzea, ale také prostory málo známé a obyčejně nedostupné: tzv. Propitou věž, kryptu a jiné. Program se uskuteční formou procházky s odborným výkladem.

Olympijské hry očima olympijského kaplanaP. Oldřich Chocholáč
V roce 2016 měla poprvé česká olympijská výprava ve svém týmu i osobu kaplana. Jak vypadala jeho služba mezi sportovci? Patří otázka víry na olympijské hry a do světa sportu? Jak probíhala první olympiáda v Jižní Americe při pohledu ze zákulisí?

Stvořil Bůh závislost?Roman Šimků
Filosofické zamyšlení nad závislostí a závislostmi. Na tuto skupinku nemusí jít ti, kteří vystačí s pouhými informacemi a nechtějí zapojit myšlení.

Náboženské poutě od středověku do novověkuJosef Kolba
Kam naši předci putovali na poutě? Co je vedlo k mnohdy životu nebezpečným cestám? Jaké zážitky zažili na cestě či poutním místě? Které náboženské obřady se pojily s poutí? Přijďte najít odpovědi na otázky o historii a vývoji putování na svatá místa.

Pošli to dál Ing. Bc. Pavla Petrášková
Dá se víra vůbec předávat, když se pro ni každý musí rozhodnout svobodně? A co potom Ježíš myslel tím, když nás poslal získávat mu učedníky? A jakou roli v tom všem hraje naše obrácení? Povídání o evangelizaci pro nadšené i nenadšené.

I diecéze umí slavit své narozeninyMons. Jiří Mikulášek
Co to je vlastně diecéze, kdo ji tvoří, jak je velká, jak vznikla a co vše se od založení do současné doby událo? A co udělat pro budoucnost diecéze, aby byla i nadále plná naděje? Nejen o tom, ale i mnoho dalšího se dozvíte o brněnské diecézi, která v roce 2017 oslaví 240. výročí od svého založení.

Příprava tábora a výjezdních akcí – praktické rady a postupyIng. Vít Kubíček
Budeme se zabývat přípravou táborů a několikadenních výjezdních akcí. Na praktických příkladech si vysvětlíme splnění požadavků ze strany zákona, jak komunikovat s rodiči, jak se připravit po materiální, programové i duchovní stránce. Podrobněji si rozebereme i finanční přípravu s možností získávání finanční podpory od jiných subjektů než rodičů (např. dotace, sponzorské dary). Podíváme se také na problematiku vedoucích akcí a táborů, na jejich přípravu i následné působení. Vše se budeme snažit demonstrovat na konkrétních příkladech z praxe a rád zodpovím vznesené dotazy.
Doporučený věk 16+

Existuje láska NAVŽDY? Mgr. Renáta Barčiaková, absolventka Papežského Institutu Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny v Římě
Cílem přednášky je zamyslet se nad tím, zda láska mezi mužem a ženou může trvat, „dokud je smrt nerozdělí“, a proč tvrdíme, že taková láska nejenom možná je, ale že jenom taková láska se může nazývat láskou, a pokud nevytrvá, tak láskou ve skutečnosti není. Abychom mohli lépe porozumět tomuto tvrzení, podíváme se na některé aspekty zkušenosti lásky: Chození a snoubenectví – k čemu je? Jaké výzvy nám klade? V jakých etapách probíhá? Má nějaký smysl nebo cíl? A co manželství? Jak souvisí se smyslem života a s partnerskými vztahy? Je vůbec k něčemu? Má Bůh k tomu co říct? Je možné najít souvislost mezi „láskou navždy“ a Bohem a Jeho přítomností v našem životě? Kromě těchto otázek se zamyslíme taktéž nad spolužitím před manželstvím a podíváme se, jaké skutečnosti vyplývající ze samé podstaty takového vztahu poukazují na Achillovu patu této tak rozšířené formy soužití.
Doporučený věk 18+

Na startovní čáře aneb O vztazích aneb Jak hledat správného kluka, holku?Hana
a Pavel Kalčíkovi (manželé, rodiče, manažer a dětská lékařka, členové Komunity Emmanuel)
Chceme se spolu s vámi radovat z života a objevovat krásu vztahu mezi mužem a ženou. Tento vztah je zdánlivě samozřejmý, je všude kolem nás a přitom tak jedinečný, pokud se týká nás samých. Jak se na něj připravit? Jak do něj vstoupit? Jak najít dobrého kluka/holku? Jak sám být tím dobrým klukem/holkou pro mého budoucího partnera? A co vás ještě na toto téma zajímá? Těšíme se na vás.

Ukliďme ČeskoJiří Dyčka, bohoslovec
Pokud se ti nechce jen sedět a chceš prožít čas venku smysluplnou prací, můžeš se zapojit do akce Ukliďme Česko. Po celé republice se více než 1000 skupinek snaží zvelebit naši zemi. V naší skupince společně uklidíme Denisovy sady a přilehlé okolí. Během brigády bude prostor se lépe poznat a diskutovat. Pomůcky zajištěny.

Farnost za milionP. Pavel Kafka
Jak hospodaří farnost? Co jsou příjmy a výdaje farnosti? Za co by farnost měla utrácet peníze? Co je pro farnost důležité? Jak byste ve farnosti utratili 1 000 000 Kč?

Jak vybrat písničky na mši svatouMgA. Ondřej Múčka, vedoucí střediska pro liturgickou hudbu brněnské diecéze
Vhodnost vybraného zpěvu je nutné posoudit z hlediska použití při konkrétní části bohoslužby a v závislosti na liturgické době či formuláři slavené liturgie, a to u všech slok. Je zapotřebí vybírat texty s hlubší myšlenkou a novými pohledy a vyhýbat se jazykovým klišé.

Originální taška jednoduchým způsobem. Malování na textilJarmila Bořecká
Vytvoř si jedinečnou autorskou tašku pro sebe nebo pro někoho druhého. Jednoduché metody ,,malování“ na textil zvládne každý, i opravdový nekreativec. Budeme zdobit tašky metodou razítek, i těch, co si sami vyrobíte, pomocí šablon, páskování. Tašku máme pro každého. Tvým úkolem bude vytvořit z ní absolutní originál. Máme pro tebe velké množství inspirací a nápadů. Přinést si můžeš i vlastní věci (tričko, kalhoty, tašky a jiné) a dozdobit si je podle vlastních představ.
Příspěvek na materiál 30 Kč

Bookmark the permalink.

Comments are closed.